ÇED Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu
Anasayfa ÇED Nedir ÇED Yönetmeliği ÇED Raporu Çevre Kanunu İletişim
TEL: 0216 590 0820

ÇED

ÇED ÇED

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), belirli bir proje veya gelişmenin, çevre üzerindeki önemli etkilerinin belirlendiği bir süreçtir. Bu süreç, kendi başına bir karar verme süreci değildir; karar verme süreci ile birlikte gelişen ve onu destekleyen bir süreçtir. Yeni proje ve gelişmelerin çevreye olabilecek sürekli veya geçici potansiyel etkilerinin sosyal sonuçlarını ve alternatif çözümlerini de içine alacak şekilde analizi ve değerlendirilmesidir.

ÇED'in amacı; ekonomik ve sosyal gelişmeye engel olmaksızın, çevre değerlerini ekonomik politikalar karşısında korumak, planlanan bir faaliyetin yol açabileceği bütün olumsuz çevresel etkilerin önceden tespit edilip, gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamaktır.

ÇED’in temel görevi, projelerle ve gelişmelerle ilgili karar vericilerin daha bütünsel, yani karara etkiyecek birden fazla faktörü göz önüne alır bir şekilde daha sağlıklı karar vermelerini sağlamak için, onlara projelerden kaynaklanabilecek çevresel etkileri net bir şekilde göstermektir.

ÇED, projelerle ilgili bütün ilgili tarafların bir araya geldiği ve görüş, kaygı ve önerilerini ortaya koyabildikleri demokratik ve şeffaf bir süreçtir. İlgili taraflar bu süreç içerisinde ortaya koydukları teknik bilgi ve görüşlerle projenin en optimal şekilde gelişimine katkı sağlarlar.

İyi işleyen bir ÇED sürecinin şeffaf tabiatı sayesinde, halka/diğer ilgili taraflara danışarak ve olabildiğince gerçekleştirilmesi istenen projeye ilişkin ve geniş çapta bilgi toplayarak, projenin uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek olası problemler, henüz projenin tasarım aşamasında çözülebilir veya hafifletilebilir. Bu yolla (bazen öngörülen) problemlerin pek çoğu, fiili uygulama başlamadan çözülmeye çalışılır ve böylelikle maliyetli zaman kaybı önlenmiş olur.

ÇED

ÇED Nedir ÇED Nedir Tanımı açıklaması ÇED Nedir

ÇED : Çevresel Etki Değerlendirmesi'nin kısa yazılışıdır. Çevresel Etki Değerlendirmesi:belirli bir proje veya gelişmenin, çevre üzerindeki önemli etkilerinin belirlendiği bir süreçtir. Bu süreç, kendi başına bir karar verme süreci değildir; karar verme süreci ile birlikte gelişen ve onu destekl ...devamı »

ÇED Yönetmeliği ÇED Nedir Tanımı açıklaması ÇED Yönetmeliği

17 Temmuz 2008 tarih ve 26939 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çevresel Etki Değerle ...devamı »

ÇED Raporu ÇED Nedir Tanımı açıklaması ÇED Raporu

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) : Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevre üzerindeki önemli etkilerinin belirlendiği bir süreçtir. Amacı;Planlanan bir faaliyetin yol açabileceği olumsuz çevresel etkilerin önceden tespit edilip,gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamaktır. ÇED için başvuru ...devamı »

Çevre Kanunu ÇED Nedir Tanımı açıklaması Çevre Kanunu

ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar ve İlkeler Amaç: Madde 1 – (Değişik: 26/4/2006 – 5491/1 md.) ...devamı »

MARÇEV Çevre Laboratuvarı

Tel : 0216 590 0820

Faks:

Posta adresi: Yukarı Dudullu Tezcan Caddesi No: 38/5 Ümraniye / İSTANBUL

Posta kodu: 34775

email; bilgi @ cedraporu.biz

Güncel Haberler »

ÇED Raporu
ohsas
Anasayfa ÇED Nedir Yönetmelik ÇED Raporu Site Haritası İletişim
MARMARA Çevre Teknolojileri ve Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti. © 2009